GABARRÓ ADVOCATS
           
  SERVEIS      

ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA   

En produir-se la defunció té lloc la delació de l’herència a favor de determinades persones, que han d’acceptar l'herència mitjançant l’atorgament d’escriptura d’herència davant de notari o de document privat (en alguns supòsits específics).

Acceptada l’herència cal liquidar l’Impost sobre successions i donacions i, en cas de comptar amb béns immobles urbans en l’herència, també es meritarà l’Impost de plusvàlua municipal. Respecte el primer impost, el termini era de sis mesos però ara es permetrà allargar-ho fins a dos anys. Respecte el segon impost, es manté el termini de sis mesos, amb possiblitat de sol·licitar una pròrroga per sis mesos més.

Si un hereu no vol acceptar l’herència i vostè n’és una persona interessada, li sol·licitarem al jutge que interpel·li l’hereu perquè manifesti si accepta o repudia l’herència.

Gabarró Advocats l’assessora, li redacta l’escriptura d’acceptació d’herència o el document privat en els supòsits específics, li liquida els impostos i li gestiona la inscripció de les finques al Registre de la Propietat.

 
 
   
 
      TESTAMENTS
      OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS
      ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA
      ADJUDICACIÓ DE L'HERÈNCIA
      PARTICIÓ DE L'HERÈNCIA
      RECLAMACIÓ DRET DE LLEGÍTIMA  
      DEFUNCIÓ SENSE TESTAMENT  
      IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
      PLANIFICACIÓ FISCAL
      GESTIÓ DEL PATRIMONI
      INCAPACITACIONS
El primer assessorament telefònic o via correu electrònic a Gabarró Advocats és gratuït.
Gabarró Advocats  - Herències - Avinguda Diagonal 434, 1r 2a (08037) Barcelona
(entre C/ Pau Claris i C/ Roger de Llúria)
Telèfon 93.458.20.53  Fax 93.631.70.22