GABARRÓ ADVOCATS
           
  SERVEIS      

ADJUDICACIÓ DE L'HERÈNCIA   

Les herències s’han d’acceptar, però també és necessari que s’adjudiquin els béns hereditaris.

En cas de no haver-hi testament, s’obre la successió intestada i els hereus seran les persones que estableix la Llei, seguint un ordre de prelació.

En cas d’haver-n’hi, de testament, el testador pot haver emprat una disposició genèrica com ara “nomeno hereus universals a tots els meus fills per parts iguals”.

En ambdós casos caldrà distribuir els béns de l’herència i, per tant, adjudicar-los, operació particional que pot suscitar controvèrsies entre els hereus.

En canvi, el testador pot haver establert quins béns adjudica a cada persona afavorida en la seva herència, supòsit que en principi no ha de generar controvèrsies en les adjudicacions.

Gabarró Advocats l’assessora, li exposa les opcions d’adjudicació i negocia per tal de defensar els seus interessos en l’herència.

 
 
   
 
      TESTAMENTS
      OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS
      ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA
      ADJUDICACIÓ DE L'HERÈNCIA
      PARTICIÓ DE L'HERÈNCIA
      RECLAMACIÓ DRET DE LLEGÍTIMA  
      DEFUNCIÓ SENSE TESTAMENT  
      IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
      PLANIFICACIÓ FISCAL
      GESTIÓ DEL PATRIMONI
      INCAPACITACIONS
El primer assessorament telefònic o via correu electrònic a Gabarró Advocats és gratuït.
Gabarró Advocats  - Herències - Avinguda Diagonal 434, 1r 2a (08037) Barcelona
(entre C/ Pau Claris i C/ Roger de Llúria)
Telèfon 93.458.20.53  Fax 93.118.12.61