GABARRÓ ADVOCATS
           
  SERVEIS      

GESTIÓ DEL PATRIMONI HEREDAT   

Si per qualsevol motiu el patrimoni que s’hereta es vol vendre, arrendar o optimitzar-ne el rendiment, Gabarró Advocats li proporciona una àmplia xarxa de col·laboradors per aconseguir el seu objectiu.

En cas que vostè disposi de comprador o arrendatari, Gabarró Advocats l’assessora, li redacta i/o supervisa qualsevol tipologia de contracte que pretengui subscriure per tal de garantir-li la major seguretat jurídica.

 
 
   
 
      TESTAMENTS
      OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS
      ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA
      ADJUDICACIÓ DE L'HERÈNCIA
      PARTICIÓ DE L'HERÈNCIA
      RECLAMACIÓ DRET DE LLEGÍTIMA  
      DEFUNCIÓ SENSE TESTAMENT  
      IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
      PLANIFICACIÓ FISCAL
      GESTIÓ DEL PATRIMONI
      INCAPACITACIONS
El primer assessorament telefònic o via correu electrònic a Gabarró Advocats és gratuït.
Gabarró Advocats  - Herències - Avinguda Diagonal 434, 1r 2a (08037) Barcelona
93.631.70.22
Telèfon 93.458.20.53  Fax 93.118.12.61