GABARRÓ ADVOCATS
           
  SERVEIS      

IMPOST SOBRE SUCCESSIONS

Per poder inscriure els béns immobles al Registre de la Propietat i/o canviar les titularitats de tot tipus d’actius financers s’ha de liquidar l’Impost sobre successions, independentment de si cal pagar-ne quota.

A més, quan els béns que s’hereten són immobles urbans, cal liquidar l’Impost de plusvàlua municipal davant dels ajuntaments on estan situats.

El coneixement de les reduccions, bonificacions i exempcions fiscals ens permet minimitzar els impostos i, així mateix, preveure-ho i planificar-ho amb anterioritat a la defunció.

Gabarró Advocats l’assessora i realitza els estudis fiscals necessaris per a minimitzar els impostos.

 
 
   
 
      TESTAMENTS
      OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS
      ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA
      ADJUDICACIÓ DE L'HERÈNCIA
      PARTICIÓ DE L'HERÈNCIA
      RECLAMACIÓ DRET DE LLEGÍTIMA  
      DEFUNCIÓ SENSE TESTAMENT  
      IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
      PLANIFICACIÓ FISCAL
      GESTIÓ DEL PATRIMONI
      INCAPACITACIONS
El primer assessorament telefònic o via correu electrònic a Gabarró Advocats és gratuït.
Gabarró Advocats  - Herències - Avinguda Diagonal 434, 1r 2a (08037) Barcelona
(entre C/ Pau Claris i C/ Roger de Llúria)
Telèfon 93.458.20.53  Fax 93.631.70.22