GABARRÓ ADVOCATS
           
  SERVEIS      

INCAPACITACIONS   

Malgrat que les incapacitacions no estan regulades expressament en matèria de Dret de successions, l’allargament de l’esperança de vida de les persones i les malalties cognitives degeneratives tipus, alzheimer, demències, etc, fa que en determinats casos sigui necessari instar un Procediment d’Incapacitació.

Gabarró Advocats l’assessora i defensa els interessos de les persones susceptibles de ser incapacitades, així com els d’aquells que puguin veure’n perjudicats els seus.

 

 

 
 
   
 
      TESTAMENTS
      OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS
      ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA
      ADJUDICACIÓ DE L'HERÈNCIA
      PARTICIÓ DE L'HERÈNCIA
      RECLAMACIÓ DRET DE LLEGÍTIMA  
      DEFUNCIÓ SENSE TESTAMENT  
      IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
      PLANIFICACIÓ FISCAL
      GESTIÓ DEL PATRIMONI
      INCAPACITACIONS
El primer assessorament telefònic o via correu electrònic a Gabarró Advocats és gratuït.
Gabarró Advocats  - Herències - Avinguda Diagonal 434, 1r 2a (08037) Barcelona
(entre C/ Pau Claris i C/ Roger de Llúria)
Telèfon 93.458.20.53  Fax 93.631.70.22