GABARRÓ ADVOCATS
           
  SERVEIS      

OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS   

Per a poder acceptar l’herència cal comptar amb la sol·licitud i l’obtenció dels següents documents:

- Certificat de defunció, expedit pel Registre Civil del municipi on s’ha produït.

- Certificat d’últimes voluntats, expedit pel Registre General d’Actes d’Últimes Voluntats, on hi constarà si el causant va atorgar testament.

- Certificat d’assegurances de vida, expedit per l’anterior registre.

- Còpia autèntica del testament, en cas d’haver-ne. S’haurà de sol·licitar al notari que va autoritzar el testament.

- Certificats de les entitats bancàries on el causant hi tenia béns mobles.

Gabarró Advocats l’assessora i li proporciona els documents necessaris per a acceptar l’herència.

 
 
   
 
      TESTAMENTS
      OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS
      ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA
      ADJUDICACIÓ DE L'HERÈNCIA
      PARTICIÓ DE L'HERÈNCIA
      RECLAMACIÓ DRET DE LLEGÍTIMA  
      DEFUNCIÓ SENSE TESTAMENT  
      IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
      PLANIFICACIÓ FISCAL
      GESTIÓ DEL PATRIMONI
      INCAPACITACIONS
El primer assessorament telefònic o via correu electrònic a Gabarró Advocats és gratuït.
Gabarró Advocats  - Herències - Avinguda Diagonal 434, 1r 2a (08037) Barcelona
(entre C/ Pau Claris i C/ Roger de Llúria)
Telèfon 93.458.20.53  Fax 93.631.70.22