GABARRÓ ADVOCATS
           
  SERVEIS      

RECLAMACIÓ DEL DRET DE LLEGÍTIMA   

El conegut dret de llegítima, a Catalunya, es correspon a un 25% de la massa hereditària, conformada pels béns relictes existents en el moment de la defunció i els béns donats en vida pel causant i deduïts els deutes i despeses (en les defuncions produïdes a partir de l’1 de gener de 2009, només es computaran les donacions fetes en vida del causant durant els últims 10 anys).

Les persones que tenen dret a la llegítima són els descendents del causant. En cas que el causant no tingui descendència, els seus ascendents podran reclamar el dret de llegítima.

L’hereu és la persona obligada a fer el pagament i l’entrega de les llegítimes.
Habitualment la controvèrsia entre hereu i legitimari rau en la valoració dels béns i/o en la computació de determinats béns a l’efecte del càlcul de la llegítima.

Gabarró Advocats l’assessora respecte el dret de llegítima i la seva valoració, tant des del punt de vista de l’hereu com del legitimari, fet que implica el coneixement d’ambdues perspectives.

 
 
   
 
      TESTAMENTS
      OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS
      ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA
      ADJUDICACIÓ DE L'HERÈNCIA
      PARTICIÓ DE L'HERÈNCIA
      RECLAMACIÓ DRET DE LLEGÍTIMA  
      DEFUNCIÓ SENSE TESTAMENT  
      IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
      PLANIFICACIÓ FISCAL
      GESTIÓ DEL PATRIMONI
      INCAPACITACIONS
El primer assessorament telefònic o via correu electrònic a Gabarró Advocats és gratuït.
Gabarró Advocats  - Herències - Avinguda Diagonal 434, 1r 2a (08037) Barcelona
(entre C/ Pau Claris i C/ Roger de Llúria)
Telèfon 93.458.20.53  Fax 93.631.70.22