GABARRÓ ADVOCATS
           
  SERVEIS      

Gabarró Advocats és un despatx especialitzat exclusivament en matèria de Dret de successions en l’àmbit català.

Per tal de facilitar i planificar les futures herències, els passos necessaris i previs a les defuncions són l’atorgament de testaments, de pactes successoris i de protocols familiars i, en determinats supòsits, l’organització fiscal de les herències.

Produïdes les defuncions, cal acceptar i adjudicar les herències, liquidar els impostos, modificar les titularitats dels béns heretats i, en alguns casos, entregar o reclamar els llegats testamentaris, les llegítimes o qualsevol altre dret disposat en els testaments o per la Llei.

Gabarró Advocats li ofereix l’assessorament i la realització de totes les actuacions professionals relatives a les herències i que s’emmarquen en cada pestanya dels “serveis”.

Gabarró Advocats empra la metodologia dels fulls d’encàrrec professional, impulsada i aconsellada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, perquè que el client conegui des des de l’inici el cost de les actuacions del seu advocat

 

 
 
   
 
      TESTAMENTS
      OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS
      ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA
      ADJUDICACIÓ DE L'HERÈNCIA
      PARTICIÓ DE L'HERÈNCIA
      RECLAMACIÓ DRET DE LLEGÍTIMA  
      DEFUNCIÓ SENSE TESTAMENT  
      IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
      PLANIFICACIÓ FISCAL
      GESTIÓ DEL PATRIMONI
      INCAPACITACIONS
El primer assessorament telefònic o via correu electrònic a Gabarró Advocats és gratuït.
Gabarró Advocats  - Herències - Avinguda Diagonal 434, 1r 2a (08037) Barcelona
(entre C/ Pau Claris i C/ Roger de Llúria)
Telèfon 93.458.20.53  Fax 93.631.70.22