Un cas pràctic de preparació d’un testament notarial obert, basat en les figures successòries més aplicades als casos reals del despatx i on la Sra. Maria n’és la protagonista, amb dubtes, pors, angoixes vers determinats membres de la família, preocupada per la fiscalitat i, sobretot, amb fermes voluntats que han de quedar paleses al seu testament.