El moment de l’acceptació de l’herència és la darrera oportunitat per reduir els impostos. Ara bé, la recomanació segueix sent planificar la successió amb temps, perquè assegura millors resultats a nivell fiscal, i més ara, amb la modificació de l’Impost sobre Successions a Catalunya.

https://gabarroadvocats.com/wp-content/uploads/2020/09/LV-8-9-20.-EL-MOMENTO-DE-LA-ACEPTACIÓ-DE-LA-HERENCIA.-LA-ÚLTIMA-OPORTUNIDAD-PARA-RECUDIR-IMPUESTOS.pdf