El curs de successions de l’ICAB és dels més antics que es van impartint anualment amb un bon nombre d’inscrits. 

Meritxell Gabarró l’ha coordinat durant molts anys i el coneix molt bé. Enguany, però, juntament amb el Professor de la UB, Jaume Tarabal Bosch, l’hem modificat i hem aconseguit la millora que preteníem.