Experts en herències

Despatx de Barcelona especialitzat en Herències

Experts en herències

Despatx de Barcelona especialitzat en Herències

Experts en herències

Despatx de Barcelona especialitzat en Herències

Especialistes en herències

La negociació forma part de la vida quotidiana, però en seu de successions constitueix la base de la solució dels conflictes, tant per reduir els costos econòmics, el temps de resolució i, no menys important, el desgast emocional que comporta un procés hereditari.

Els advocats que integren el Departament de Negociació de Gabarró Advocats -Herències- estan formats i sensibilitzats per encarar les negociacions amb el coneixement tècnic i jurídic, en sintonia i prestant atenció a la psicologia, tant de l’altra part com del propi client.


Els impostos de successions constitueixen un cost econòmic a suportar quan hi ha una defunció i, en ocasions, molt elevat.

Aquest impost té previstes reduccions, bonificacions i exempcions, algunes d’elles minucioses i complexes, com la bonificació per activitat empresarial quan es tracta d’arrendament d’immobles, que cal aplicar correctament, en primer lloc, per minimitzar legalment la quota a pagar i, en segon lloc, per evitar futures reclamacions per part de l’Administració Tributària.

Els advocats que integren el Departament de Fiscal de Gabarró Advocats -Herències- estan molt especialitzats i focalitzats en l’impost de successions i empren una tècnica molt acurada en els estudis fiscals que realitzen.

La dita és molt clara: “Val més un mal acord que un bon plet”.

En termes generals la corroborem, si bé a la pràctica no sempre és viable aplicar-la, perquè pot ser que no hi hagi possibilitat d’acord o que acceptar els termes proposats per l’acord és infinitament inferior al dret que s’obtindria en seu judicial.

La interposició de la demanda al Jutjat pot propiciar l’inici d’unes negociacions inexistents fins aleshores i, en determinats casos, l’assoliment de l’acord abans de la celebració del judici.

Els advocats que integren el Departament de Processal de Gabarró Advocats -Herències- són especialistes en processos judicials dins la pròpia especialització en matèria successòria, que es fa palesa en les sentències dels assumptes que defensen judicialment.

Herències internacionals

Cada vegada més les herències tenen elements transfronterers, en les persones i/o en els béns.
Un cop produïda la defunció caldrà acceptar els béns, pagar els impostos i gestionar el canvi de titularitat.

Especialistes en herències

La negociació forma part de la vida quotidiana, però en seu de successions constitueix la base de la solució dels conflictes, tant per reduir els costos econòmics, el temps de resolució i, no menys important, el desgast emocional que comporta un procés hereditari.

Els advocats que integren el Departament de Negociació de Gabarró Advocats -Herències- estan formats i sensibilitzats per encarar les negociacions amb el coneixement tècnic i jurídic, en sintonia i prestant atenció a la psicologia, tant de l’altra part com del propi client.


Els impostos de successions constitueixen un cost econòmic a suportar quan hi ha una defunció i, en ocasions, molt elevat.

Aquest impost té previstes reduccions, bonificacions i exempcions, algunes d’elles minucioses i complexes, com la bonificació per activitat empresarial quan es tracta d’arrendament d’immobles, que cal aplicar correctament, en primer lloc, per minimitzar legalment la quota a pagar i, en segon lloc, per evitar futures reclamacions per part de l’Administració Tributària.

Els advocats que integren el Departament de Fiscal de Gabarró Advocats -Herències- estan molt especialitzats i focalitzats en l’impost de successions i empren una tècnica molt acurada en els estudis fiscals que realitzen.

La dita és molt clara: “Val més un mal acord que un bon plet”.

En termes generals la corroborem, si bé a la pràctica no sempre és viable aplicar-la, perquè pot ser que no hi hagi possibilitat d’acord o que acceptar els termes proposats per l’acord és infinitament inferior al dret que s’obtindria en seu judicial.

La interposició de la demanda al Jutjat pot propiciar l’inici d’unes negociacions inexistents fins aleshores i, en determinats casos, l’assoliment de l’acord abans de la celebració del judici.

Els advocats que integren el Departament de Processal de Gabarró Advocats -Herències- són especialistes en processos judicials dins la pròpia especialització en matèria successòria, que es fa palesa en les sentències dels assumptes que defensen judicialment.

Herències internacionals

Cada vegada més les herències tenen elements transfronterers, en les persones i/o en els béns.
Un cop produïda la defunció caldrà acceptar els béns, pagar els impostos i gestionar el canvi de titularitat.