Acceptació de l’herència

Decidir vers l’acceptació de l’herència és el primer estadi

En produir-se la defunció té lloc la delació de l’herència a favor de determinades persones, que han d’acceptar l’herència mitjançant l’atorgament d’escriptura d’herència davant de notari o amb la subscripció de document privat (en alguns supòsits específics).

L’acceptació de l’herència és un acte que es pot realitzar unilateralment o bé amb la resta dels hereus, si n’hi haguessin.

Si un hereu no accepta l’herència i vostè és un afavorit en l’herència (hereu, legitimari, legatari, creditor) a qui li interessa que l’hereu (o hereus) hagi acceptat, se l’interpel·la notarialment perquè manifesti si accepta o repudia l’herència (Interrogatio in iure). A Catalunya, si l’hereu no es manifesta en el termini establert, s’entendrà que ha renunciat a l’herència.

A Gabarró Advocats -Herències- l’assessorem, redactem l’escriptura d’acceptació d’herència o el document privat en els supòsits específics i, en el seu cas, obtenim l’acceptació o la renúncia a l’herència per part de l’hereu o hereus.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres