Nova publicació a LA VANGUARDIA, amb un article que porta per títol “L’usdefruit”, que pretén apropar i fer més entenedor un dret molt utilitzat durant generacions, del que se’n parla i que, per tant, s’identifica, però que a l’hora de la veritat se’n desconeixen gran part del seu abast, conseqüències, utilitats pràctiques i limitacions.

Agraïts a LA VANGUARDIA, més quan ens ha sorprès el grau d’acceptació del públic en general i, sobretot, de la interiorització dels conceptes analitzats, que han provocat moltes consultes interessantíssimes a nivell jurídic.