El tàndem Meritxell Gabarró-Jaume Tarabal van impartir una webinar a l’ICAB el 15 de juny de 2020, on van defensar el testament hològraf com la millor alternativa per testar en temps de pandèmia, a més d’encetar un debat interessant sobre altres possibles alternatives per testar, tant en confinament com en situacions normalitzades, com són els testaments atorgats amb signatura electrònica o via ‘conference call’ amb el Notari, amb aportacions de dret comparat i experiències i normatives d’altres ordenaments jurídics.