Tal com us vàrem anunciar, la directora de Gabarró Advocats-Herències- va assistir la setmana passada al plató de Planta Baixa, programa emès a TV3 i dirigit per la periodista Agnès Marquès, per parlar sobre l’herència intestada (és a dir, sense testament) de la María Teresa Campos després de la seva recent defunció i que, segons va dir, no va voler fer testament per por.

La Meritxell Gabarró va obrir la seva intervenció defensant que tothom faci testament, per petita que sigui l’herència. Quan no hi ha testament, el notari declara qui són els hereus a través de l’escriptura de declaració d’hereus ab intestat, que és un tràmit que val diners i que allarga el procés.

L’Agnès li va preguntar quan caldria fer el testament i la Meritxell Gabarró va aclarir que es pot fer des dels 14 anys davant de notari, si bé és molt aconsellable quan es tenen fills menors d’edat o es comença a tenir patrimoni, insistint que quan es té un compte corrent amb 1.000€ ja justificaria fer el testament.

I que resulta realment imprescindible fer testament quan a qui es vol nomenar hereu (per voluntat) no és a qui determinaria la llei pel cas que no hi hagués testament.

Després d’introduir el tema d’aquesta manera genèrica, es va donar pas a les preguntes del públic, la primera de les quals s’aborda amb gran precisió en el post que vàrem publicar la setmana passada: Qui hereta si no hi ha testament? Us aconsellem veure la FAQ en la qual Meritxell resol tot dubte que pugui sorgir sobre aquest tema.

La següent pregunta va obrir un breu debat que, en resum, va desembocar en els següents preceptes interessants:

  • La suma que hem de pagar a Hisenda després de rebre una herència sempre va en funció del valor del que heretem.
  • Si heretem una casa que ha estat l’habitatge habitual dels nostres pares i la mantenim almenys 5 anys sense vendre-la, la casa estarà bonificada en l’impost de successions.
  • Els primers 100.000 € que s’hereten d’un pare i els primers 100.000 que s’hereten d’una mare estan exempts de l’impost de successions.
  • Cal tenir molt de compte amb les donacions: malgrat que el seu impost és molt més amable que el de successions, poden acabar resultant més cares, si qui fa la donació va adquirir, per exemple, la finca per un valor molt inferior del que el donarà, havent de pagar l’IRPF pel guany patrimonial.

Des de Gabarró Advocats -Herències- volem agrair a TV3 i al programa Planta Baixa l’oferir-nos aquest espai de valor en el qual tractar, una vegada més, la inesgotable qüestió successòria.