La Universitat Pompeu Fabra ha confiat en la Meritxell Gabarró per formar els alumnes del Màster de l’Advocacia de la UPF en matèria de Dret de successions.

Malgrat el format on-line, ha estat una experiència enriquidora per tots i totes, a l’haver analitzat els supòsits més habituals i qüestions més interessants, a la pràctica, de testaments i pactes successoris, marmessoria, successió intestada i de l’herència (acceptació i renúncia), aquesta última, a més, analitzada des del punt de vista fiscal i processal (partició judicial).