A partir del 3/09/2021 queda suprimit l’article 28 de la Llei hipotecària, de contingut anacrònic que obstaculitzava durant dos anys el tràfic jurídic dels béns immobles heretats per persones que no eren legitimaris del causant. Tot i que a Catalunya no tenia cap sentit, perquè la llegítima és un dret de crèdit, darrerament havia ressorgit la seva inscripció al Registre de la Propietat, amb la problemàtica que comportava a la pràctica. 

Agraïts als serveis informatius de Catalunya Ràdio per demanar-nos la nostra opinió professional.