El passat dijous 15 de juny, la Meritxell Gabarró va tornar a parlar àmpliament del tema successori dintre del marc, ja habitual per a la directora de Gabarró Advocats -Herències-, del programa Opinacat de 8TV.

En aquesta ocasió, la columna vertebral del debat van ser les donacions, les quals van poder ser analitzades des de diverses perspectives.

La Meritxell va deixar clar que, des del seu punt de vista, el primer que cal contemplar és si es vol donar el dret sencer d’un pis o bé es pot complir l’objectiu donant només la nua propietat. Perquè un objectiu de la donació d’immobles és descongestionar el patrimoni en vida, per no pagar tant per herència; encara que també es pot voler fer un regal, però, alhora, voler controlar la situació, que podria ser fer la donació, però reservant-se de l’usdefruit.


Aquest darrer punt va donar peu a parlar de la diferència entre usdefruit i nua propietat, quelcom que sona, però que a nivell legal és més complex, motiu pel qual l’any passat Gabarró Advocats -Herències- va decidir escriure’n a La Vanguàrdia. En absoluta correlació i en resposta al comentari d’una oient, on deia que “no puc vendre el pis si només tinc l’usdefruit”, la Montserrat Nebrera va introduir a l’explicació que els drets d’usdefruit i de nua propietat es poden transmetre (vendre, donar…). Al seu torn, la Meritxell va afegir que, a la pràctica, ningú les ven perquè es paguen molt per sota del preu (un 30% del valor real).

Continuant amb les donacions, van sortir dos punts a tenir en compte. Primer: que per computar de manera correcta el càlcul de la llegítima, caldrà afegir-hi el valor dels béns donats pel causant (difunt) els seus últims 10 anys. És a dir, que el 25% de la llegítima (a dividir en tants legitimaris hi hagi) no només estarà integrat pels béns relictes (els que deixa el causant al seu nom quan falta), sinó que també cal computar-hi el valor dels béns que s’hagin donat els darrers 10 anys. Segon: que quan es faci una donació als fills, s’hi especifiqui molt clarament si té o no el caràcter d’imputable a la llegítima, és a dir, si ha de ser o no a compte de la futura herència, atès que d’una altra manera es poden produir injustícies no desitjades, tal i com va exposar la Meritxell amb un exemple.

Per finalitzar, el que va ser el tema protagonista: la fiscalitat de les donacions. Referent a aquesta, la Meritxell va recalcar que abans de fer donacions d’immobles, cal revisar si existeix guany patrimonial i, el donant (qui fa la donació), valorar si vol pagar l’IRPF, el que s’anomena la plusvàlua de la renda. Perquè encara que l’impost de donacions entre pares i fills a Catalunya té un tipus impositiu agradable, a vegades l’IRPF que hauria de pagar el donant converteix en inviable la donació, en quin cas les famílies optarien en què la transmissió fos per herència. Situació diferent és quan la donació és de diners, que no hi ha guany patrimonial en renda i, per tant, fiscalment sí que és viable. No obstant, la nostra directora no es cansa de repetir que el més important és la VOLUNTAT I LA PROTECCIÓ DELS GRANS, de manera que per molt que surti més econòmic, cal estar a les necessitats actuals i futures dels pares i, en conseqüència, a ser fidels a la voluntat de cadascú.

El programa Opinacat continuarà retransmetent-se aquesta temporada fins ben entrada la segona quinzena de juliol i a ben segur que comptarà amb la presència de la Meritxell. Des de Gabarró Advocats -Herències- volem agrair, no només la possibilitat de portar la comprensió de les herències a un ampli públic, sinó també l’oferiment d’un espai tan idoni, amè i, cal dir-ho, divertit, a través del qual donar sortida a la nostra més pura vocació.