La ponència ha estat compartida amb el Notari de Barcelona, Antoni Bosch Carrera i la Professora de la Universitat de Lleida (UdL), Paloma de Barrón Arniches, havent-nos distribuït la matèria en tres blocs:

-Panorama de la successió a Espanya i causes freqüents d’impugnació dels testaments, des de l’òptica de la Professora, ben estructurat i sintetitzat.

-El testament durant la pandèmia, des de l’òptica del Notari.

-El testament com una eina de planificació successòria. Pros i contres. Des de l’òptica de l’advocada Meritxell Gabarró, que dedica bona part dels seus esforços en aquest àmbit concret i que ha analitzat comparativament la fiscalitat de l’impost de successions de les comunitats autònomes que han legislat i la llei estatal, donant recomanacions interessants per la minimització de la fiscalitat, com són equilibrar els patrimonis dels progenitors, disgregar el patrimoni a heretar en el màxim de caps, les situacions convivencials d’ajuda mútua i les assegurances de vida. 

Agraïts a Thompson Reuters Aranzadi i a l’ACEDS per comptar amb la nostra presència, tant pel treball escrit del Manual, com per les ponències del curs on line.

-Panorama de la successió a Espanya i causes freqüents d’impugnació dels testaments, des de l’òptica de la Professora, ben estructurat i sintetitzat.

-El testament durant la pandèmia, des de l’òptica del Notari.

-El testament com una eina de planificació successòria. Pros i contres. Des de l’òptica de l’advocada Meritxell Gabarró, que dedica bona part dels seus esforços en aquest àmbit concret i que ha analitzat comparativament la fiscalitat de l’impost de successions de les comunitats autònomes que han legislat i la llei estatal, donant recomanacions interessants per la minimització de la fiscalitat, com són equilibrar els patrimonis dels progenitors, disgregar el patrimoni a heretar en el màxim de caps, les situacions convivencials d’ajuda mútua i les assegurances de vida. 

Agraïts a Thompson Reuters Aranzadi i a l’ACEDS per comptar amb la nostra presència, tant pel treball escrit del Manual, com per les ponències del curs on line.