Segur que alguna vegada has sentit a parlar sobre el dret a la llegítima o sobre reclamar la llegítima, aquella part de l’herència que correspon als familiars en línia directa. A Catalunya es tracta d’una quarta part, que es dividirà entre els diferents legitimaris.

A continuació, t’explicarem qui pot reclamar la llegítima. I ho farem gràcies a l’experiència de Gabarró Advocats Herències. Com a advocats especialistes en herències a Barcelona, des de fa temps que assessorem sobre el dret a la llegítima, la valoració per determinar-ne la quantitat econòmica, la negociació entre les parts i si fa falta, per anar al jutjat, és a dir, fer la reclamació judicial de la llegítima.

Qui pot reclamar la llegítima?

Els legitimaris tenen un període de 10 anys per reclamar la llegítima. Hi tenen dret els descendents del causant. Si aquest no té fills, els seus progenitors podran reclamar la llegítima. Si els descendents del causant han traspassat abans que ell, aleshores els legitimaris seran els nets.

A Catalunya, és imperatiu que l’hereu pagui la llegítima si l’hi han reclamada. Ara bé, pot escollir si ho fa amb diners o amb béns de l’herència.

Especialistes en herències

A Gabarró Advocats Herències, advocats experts en herències a Barcelona, assessorem tant a legitimaris com a hereus en matèria de la llegítima, la seva valoració i la negociació entre ells. Pots trobar més informació a l’apartat Reclamació del dret de llegítima i al de Demanda en exercici de l’acció de reclamació de llegítima o de suplement de llegítima.