El Govern de la Generalitat ha proposat un avantprojecte de llei que facilitarà els desheretaments per mala o nul·la relació i, des de Gabarró Advocats -Herències-, hem participat com a especialistes a diversos mitjans per tal d’analitzar la notícia.

La nostra directora, Meritxell Gabarró, ha estat convidada als programes XL de Catalunya Ràdio, De boca a orella de Ràdio 4 i Tot es mou de TV3. Hi ha comentat aquesta proposta de reforma del codi civil català, la qual implica tres canvis substancials pel que fa als desheretaments.

D’una banda, la inversió de la càrrega de la prova: no serà l’hereu el que haurà de demostrar que el fill deserhetat no tenia relació amb el progenitor i que la culpa és d’aquest fill, sinó que el fill desheretat haurà de provar que sí que n’hi havia o, en cas que no tinguessin relació, que la culpa era tota del progenitor. Per un altre costat, es vol introduir el maltractament psicològic com a causa per desheretar. I finalment, es preveu escurçar terminis per reclamar la llegítima: es passaria de 10 a 4 anys (aquest últim termini ja és el que hi ha per impugnar els deshertaments).

“Jo crec que és un avenç”, ha afirmat Meritxell Gabarró a Ràdio 4. També ha comentat que el progenitor que vulgui desheretar un fill al seu testament ho tindrà més fàcil. Per altra banda, ha analitzat la proposta de reducció del termini de la llegítima com un “afebliment” d’aquesta. “Potser arribarà un dia que serem com els anglesos, que tenen llibertat total de testar; a Anglaterra no hi ha llegítima”, ha comentat.

Podeu recuperar les aparicions a mitjans a continuació: