Els impostos de les successions han esdevingut avui en dia els “protagonistes” de les herències. Aquesta és una de les idees que posem de manifest a l’article “El contacte amb les herències és inevitable”, que hem publicat a La Vanguardia.

I és que l’impost de successions ha pujat a nivells considerables fins al punt que els hereus i hereves es plantegen renunciar a l’herència perquè no podran pagar els impostos. A l’article hi posem un exemple d’herència en què l’impacte impositiu actual és un 296,17% més que fa dos anys!

Tal com expliquem a La Vanguardia, el 2020 ja hi va haver una modificació de la llei de l’impost de successions català i el gener d’enguany aquest ha tingut una pujada indirecta del 65% (a través dels valors de referència dels immobles). De manera que heretar avui és més costós que fa dos anys.

Planificació, assessorament i especialització

Davant d’això, des de Gabarró Advocats -Herències- apostem per una bona planificació successòria. Això no només ens pot ajudar a reduir els impostos sinó també a evitar conflictes familiars. D’altra banda, és important l’assessorament d’un bon equip i l’especialització dins de l’especialització.

En aquest sentit, des de fa anys que el nostre despatx, a Barcelona, compta amb departaments especialitzats: el de negociació de successions, el judicial (llei civil i llei processal), el fiscal (impostos) i el d’herències internacionals (aquest últim s’encarrega de les herències que impliquen persones o béns de més d’un país, fet gens estrany en un món com l’actual).