De la televisió a la premsa. Després d’una llarga temporada col·laborant assíduament en el programa Opinacat de 8TV, el despatx de Gabarró Advocats -Herències- torna a tenir representació en els mitjans escrits, en concret en el diari “La Vanguardia”.

El tema que ocupa la pàgina central de la secció “Legal” és un d’aquells que sovint s’obvia i que, precisament per això, té una gran rellevància. Ens referim a les conseqüències jurídiques que les donacions a favor de fills i/o nets poden comportar en el futur, per tal d’evitar els possibles problemes amb la llegítima i en el repartiment de l’herència. L’impuls natural de les persones de procurar el millor als seus descendents sovint es tradueix en donacions per a les quals s’han negligit alguns tràmits i/o no se n’ha calculat l’impacte a nivell civil. Així, una voluntat generosa no regulada (per desconeixement) pot desembocar en situacions injustes i impossibles de solucionar, perquè el donant ja no hi serà per a fer-ho. 

Insistim en la fiscalitat de les donacions, que remarquem cada vegada que ens ho consulten a la televisió, sobretot pel que fa al guany patrimonial en l’IRPF.

I, aquesta vegada, aprofitem per posar damunt la taula la problemàtica de les assegurances de vida -no les típiques que asseguren la mort com a contingència, sinó les que se’n diuen renda vitalícia, PVI, Unit Link, etc.- que va en augment i que, a dia d’avui, només té solució fent una bona planificació successòria, o sigui, revisant bé si hi ha designació de beneficiari i, en aquest cas, que sigui per qui realment es vol deixar i el més important, lligar-ho amb la resta del que s’ha disposat al testament, perquè no hi hagi sorpreses desagradables el dia de demà.

Si l’equip de Gabarró Advocats -Herències- ens hem reunit per aclarir els punts claus sobre el tema de la manera més comprensible i planera possible a través d’aquest article de La Vanguardia, és perquè ens trobem sovint amb aquest supòsit en el dia a dia del despatx. I és comú que no se’ns presenti a temps per un únic motiu: aquell qui fa la donació no té per què saber que al cap de molts anys aquest acte de liberalitat pot refer el repartiment de l’herència que té previst al testament. Tots els que ens hauran llegit no tindran excusa perquè som conscients de la magnitud i dificultat de la qüestió hereditària, i precisament per això ens esforcem per dur a terme un treball de divulgació que permeti a les persones afrontar les herències de la manera més humana i justa possible