La pregunta freqüent d’avui parteix de la següent situació. Som cohereus, és a dir, hem rebut una herència juntament amb altres persones. Però al testament no hi figura com fer la partició dels béns ni s’indica que l’hagi de fer un comptador partidor, un àrbitre o un marmessor.

Hem provat activament d’arribar a un acord amb la resta d’hereus però no hi ha manera. I encara més: fins que no es reparteixi l’herència, tindrem deutes però no béns.

Què podem fer? La directora del nostre departament de Dret Processal, Raquel Franco, ens ho respon en una nova entrega de les nostres FAQ en format vídeo.

Tal com explica Raquel Franco al vídeo, per posar fi a la situació plantejada “l’únic que podem fer, després d’haver-ho intentat tot, és acudir a la via judicial”. S’haurà de fer doncs la divisió judicial de l’herència, que consta de diverses fases.

En primer lloc, en cas que hi hagi desacord en els béns i drets que cal incloure a l’herència, s’haurà de formar l’inventari hereditari. En segon lloc, es designaran els pèrits judicials perquè valorin aquests béns i drets. Després, entrarà en escena el comptador partidor, del qual parla Raquel Franco al vídeo.

Aquesta figura serà l’encarregada de redactar el quadern particional, o el que és el mateix, elaborarà lots dels béns de l’herència amb valor similar i determinarà a qui els assigna. Finalment, caldrà que el jutge faci aprovació d’aquest quadern particional.

Cal dir que tot aquest procés judicial serà més costós en temps i diners que no pas si es fes una negociació al bufet, però hi ha casos en què el jutjat pot ser l’única solució. A Gabarró Advocats -Herències- disposem d’un departament especialista en procediments judicials en matèria successòria per defensar els vostres interessos i drets als tribunals, ja que encara que un o més cohereus no estiguin d’acord en la partició de l’herència, aquesta s’ha de poder dividir i cobrar.