El programa que presenta l’Helena Garcia Melero ha volgut comptar amb la Meritxell Gabarró per tractar una matèria poc coneguda, però no per això menys rellevant: les voluntats digitals en cas de mort i el patrimoni digital que, a Catalunya, està regulat per llei que al testament es pot designar un representant per a que cancel·li els comptes dels prestadors de serveis digitals (facebook, twitter, instagram i els que vindran) i, inclús, que se li permeti tenir accés i còpia dels continguts i arxius.

A més, hi ha herències que estan composades de patrimoni digital, que té un valor i que és susceptible de ser heretat, aconsellant que s’especifiqui el beneficiari o afavorit.