“La planificació successòria, clau per evitar conflictes i minimitzar impostos”. Així es titula l’article de La Vanguardia d’aquest 24 de novembre sobre Gabarró Advocats -Herències-. Actualment, encara hi ha moltes persones que no planifiquen la seva successió, i això pot suposar maldecaps per als seus hereus, com ho són els impostos o els conflictes familiars.

Al principi de l’article, s’hi repassa la pujada indirecta de l’impost de successions, via l’increment dels valors de referència dels immobles del 2022. També a través de la modificació del 2020 de la llei ​​de l’impost de successions. Això ha repercutit en un “augment exagerat” d’aquest impost: avui en dia els hereus poden pagar el doble o el triple de la quota que es pagava el 2020.

De manera que des de Gabarró Advocats -Herències-, tal com s’explica a l’article de La Vanguardia, recomanem una planificació prèvia i acurada de la successió, tant des de la vessant civil com des de la fiscal. Gràcies a l’elaboració d’un testament fiscalment eficaç, podrem fer que els nostres fills tinguin eines per reduir les quotes de l’impost de successions. A banda del testament, també tenim altres mecanismes (donacions en vida, donacions mortis causa, pactes successoris…) segons les especificitats de cada cas.

Ara bé, què passa si a l’hora d’heretar ens trobem que l’herència no s’ha planificat? També existeixen algunes maneres de minimitzar els impostos. Per exemple, atomitzar-la o commutar l’usdefruit de la persona vídua.

A l’article, entre d’altres, també es parla del fet que hi ha hereus que es plantegen renunciar a l’herència a causa dels impostos que aquesta implica: aquest fet s’ha multiplicat per quatre els últims anys (el 2021 hi va haver 10.000 renúncies). La nostra recomanació és no “tirar pel dret”. I és que, estudiant la situació, es poden trobar solucions, com ara vendre una part del patrimoni heretat abans de pagar els impostos.

Al final de l’article, es remarca la importància de la hiperespecialització. Com a advocats, conèixer el dret de successions català detalladament ens permet guanyar plets (departament de processal), reduir l’impacte impositiu o tenir avantatge en l’estratègia de negociació perquè al nostre despatx d’advocats, a Barcelona, tenim departaments especialistes en les diverses disciplines del dret successori.

A continuació, us deixem l’article sencer perquè pugueu ampliar la informació. Què passa quan a l’herència hi figura una empresa familiar? Què passa si volem renunciar a l’herència perquè sembla que hi hagi més deutes que béns a heretar? Us ho expliquem: