Un dimecres més, la Meritxell Gabarró va participar en el programa Opinacat per a parlar sobre temes relacionats amb les herències, en un espai l’èxit i la utilitat del qual l’han convertit en una secció habitual. 

El tema principal que va abordar la directora de Gabarró Advocats –Herències– en el programa de 8TV va ser la Divisió Judicial de l’Herència. Com pràcticament en tots els àmbits que involucra la qüestió successòria, el més recomanable és negociar i arribar a un acord entre els hereus en les adjudicacions dels béns que conformen l’herència, i que arribar al jutjat sigui l’última opció. 

Si cal instar la divisió judicial de l’herència, el procediment té diverses fases que, en síntesi, consisteixen en (1) formar l’inventari dels béns hereditaris, és a dir, decidir quins béns i deutes són de l’herència; (2) que els pèrits judicials valorin aquests béns hereditaris i (3) que el comptador partidor designat formi els lots concrets de béns a adjudicar a cada cohereu. 

Com és habitual, una vegada tractat en profunditat el tema principal, se n’han abordat d’altres promoguts per les preguntes dels oients, molt variades i tots elles de gran interès. Així, la Meritxell ha tingut l’oportunitat de resoldre dubtes sobre la Interrogatio in iure, és a dir, la interpel·lació via notarial que es fa a un hereu quan no hi ha manera que digui si accepta o no l’herència, tenint en compte que si no es manifesta en el termini de 60 dies, a Catalunya s’entendrà per repudiada l’herència; sobre la reducció de 650.000€ en l’impost de successions en cas de minusvalidesa del 75% o sobre l’impost d’actes jurídics documentats que cal en cas de dissolució de condomini d’un pis, per exemple, que és de l’1,5% del valor del que s’adquireix.

Per a acabar, esmentem una anècdota que ens porta a una interessant reflexió. Una de les oients ens ha explicat que no tenia relació amb una de les seves dues filles i que la “seva” part la deixaria als nets (fills d’aquesta filla). L’oient no havia tingut en compte que la filla a qui no li deixa res tindrà dret a la llegítima i que, per tant, perjudicarà la filla amb qui sí que té relació, perquè haurà de detraure’s una part del que rebrà per pagar la llegítima a la seva germana. En el curs del programa li hem donat una possible solució. Però no és l’única. Hi ha altres possibilitats. I aquí radica la grandesa del dret: no estem parlant de matemàtiques, no ha d’haver-hi una única resposta, sinó que, en funció de la voluntat, s’ha de trobar la figura jurídica que més encaixi. 

Una vegada més, gràcies a 8TV i al programa Opinacat per donar-nos aquest espai de valor per a tractar el tema successori. Un autèntic plaer haver estat al servei dels oients!