Des de Gabarró Advocats -Herències- sempre us recordem la importància de fer testament. No només perquè és la manera que es compleixi la nostra voluntat, sinó que també per planificar l’herència per minimitzar els impostos. Ara bé, què passa quan el difunt no ha deixat testament fet? Qui rebrà l’herència? En aquests últims dies, molts mitjans nacionals estan abordant aquest tema degut a un cas mediàtic de defunció sense testament: el de la María Teresa Campos.

Un d’aquests mitjans és el programa Planta Baixa de TV3, que condueix Agnès Marquès, i que va convidar a la Meritxell Gabarró per parlar d’aquesta successió intestada. Si us ho vau perdre, us animem a veure-ho en diferit a través de la plataforma de “TV3 a la carta”.

Aprofitem l’avinentesa per a oferir-vos un nou lliurament de nostres FAQ en què, precisament, la directora del nostre despatx d’advocats especialitzat en herències ens resumeix els diferents escenaris que es poden donar, en funció dels familiars que sobreviuen al causant. Abans de res, aclareix que és la llei la que determina qui són els hereus. Interessant la puntualització que el cònjuge o parella de fet que concorre amb fills, pot exercir el dret a la commutació, enlloc d’adjudicar-se l’usdefruit vitalici de tot el patrimoni.

A Catalunya, si el difunt no va fer  testament, els hereus seran els seus fills, i si aquests ja no hi són, els seus nets o besnets. En cas que el difunt estigués casat o tingués parella estable tindria dret a l’usdefruit vitalici de tot el patrimoni, excepte que en el termini d’un any decideixi commutar i adjudicar-se una quarta part de l’herència, possibilitant que fills i cònjuge o parella no hagin de compartir la propietat del patrimoni.

Si el difunt no tenia descendents i estava casat o convivia en parella, el cònjuge o parella serà l’hereu. I què passa si el testador falta sense descendents ni cònjuge o parella estable? “Aquesta herència passa cap a dalt, seran els nostres progenitors els que heretin”, aclareix Meritxell Gabarró al vídeo de les FAQ.

Continuant amb aquest últim escenari, si els progenitors del difunt tampoc hi són, l’herència serà pels col·laterals i per aquest ordre: germans, nebots i fins als cosins germans. Si no quedessin familiars fins aquest quart grau col·lateral (cosins germans), els béns els haurà d’heretar la Generalitat de Catalunya.