Renúncia a l’herència

L’estalvi fiscal també pot ser un motiu per renunciar a l’herència

El motiu clàssic de la renúncia a l’herència és quan el passiu supera l’actiu.

No obstant, tres consideracions al respecte:

  1. La renúncia a l’herència ha de ser notarial.
  2. Quan es tenen dubtes vers el passiu hereditari, per precaució s’aconsella acceptar l’herència a benefici d’inventari per respondre amb el patrimoni heretat, per tal que el patrimoni privatiu de l’hereu no es vegi afectat.
  3. És habitual que la renúncia a l’herència o, en el seu cas, un llegat, comporti un estalvi fiscal que cal valorar abans de decidir si s’accepta o es renuncia a una herència o a un llegat.

A Gabarró Advocats -Herències- l’assessorem i estudiem la viabilitat de renunciar a l’herència per motius fiscals, així com la necessitat d’acceptar l’herència a benefici d’inventari o, senzillament, la recomanació de renunciar a l’herència, quan el passiu hereditari supera l’actiu.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres