La directora del nostre despatx d’advocats a Barcelona, Meritxell Gabarró, ha impartit de nou la ponència “Taller de testaments” al Màster de Dret de Successions de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

“És la classe o ponència que m’agrada més de totes les que imparteixo”, explica Gabarró. Es tracta d’una sessió dinàmica a través d’un cas pràctic de testament que fomenta la participació dels alumnes i permet diverses solucions, així com tractar-hi tots els aspectes essencials del dret de successions: veïnatge civil, dret aplicable a la successió, règim econòmic matrimonial, llegítimes, llegats, institució d’hereu, quarta falcídia, tipus de substitucions, marmessoria, administracions patrimonials, voluntats digitals…

A banda del cas pràctic amb la intervenció dels assistents, que resulta molt enriquidor i interessant, la ponència té una primera part explicativa de casos reals de nul·litat i d’ineficàcia d’un testament, i una segona part sobre distinció pràctica de testament hològraf, codicil i memòria testamentària.

Enguany, el grup del Màster de Dret de Successions de l’ICAB ha estat molt participatiu i agraït. Meritxell Gabarró agraeix novament al col·legi de l’advocacia i a Ramón Casanova per “comptar amb mi per poder seguir compartint coneixements en matèria successòria amb els companys”.