Quarta falcídia

La quota mínima de tot hereu. Un dret reclamable i que no sempre és visible.

Tot hereu té dret al que se li ha deixat al testament.

Però en els casos que l’herència ha estat distribuïda amb llegats o prellegats, un hereu pot no rebre per testament el mínim que estableix la llei, és a dir, la quarta falcídia.

El dret a la quarta falcídia acostuma a ser invisible als ulls de l’hereu, motiu pel qual és recomanable calcular el valor del patrimoni a heretar, comparant-lo amb tot el patrimoni hereditari, per a determinar si és viable detraure la quarta falcídia o, pel contrari, queda coberta.

Els terminis per complir els requisits per poder reclamar la quarta falcídia són molt curts, tant com que s’ha de formalitzar inventari dins els sis mesos des del coneixement de la defunció.

A Gabarró Advocats -Herències- l’assessorem i detectem si concorre el dret a reclamar la quarta falcídia, la quantifiquem i defensem els seus interessos en fase de negociació i, si s’escau, davant dels Tribunals.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres