La directora de Gabarró Advocats -Herències-, Meritxell Gabarró, ha visitat altra vegada el programa OpinaCat de 8TV, presentat per Carlos Fuentes i amb col·laboradors com la professora de dret constitucional Montserrat Nebrera.

Un plaer poder participar en aquest espai com a advocats experts en herències a Barcelona i contestar-hi les preguntes de l’audiència. D’entre els temes exposats en aquesta darrera emissió, en destaquen la commutació de l’usdefruit i la partició de l’herència.

Commutar l’usdefruit

En la successió intestada, és a dir, quan no hi ha testament fet, el cònjuge o parella supervivent té dues opcions:

Adjudicar-se l’usdefruit vitalici i universal de tot el patrimoni, que li permet decidir vers l’ús dels immobles i, en cas de llogar-los, percebre’n les rendes.

O bé exercir el dret a la commutació, cosa que implica quedar-se una quarta part líquida de l’herència i, si la persona difunta tenia en propietat l’habitatge habitual, poder-se adjudicar l’usdefruit vitalici de l’habitatge habitual dins aquesta quarta part líquida de l’herència.

En altres paraules, la commutació seria: del valor de la quarta part del patrimoni total, se’n dedueix el valor de l’usdefruit de l’habitatge habitual i la diferència, es rep en plena propietat, eliminant el binomi d’usdefruit pel vidu/a o parella i la nua propietat dels hereus.

Quan és interessant la commutació?

Commutar els béns és molt aconsellable quan interessa tenir plena propietat o, dit d’una altra manera, quan no es vol mantenir un dret compartit (usdefruit i nua propietat) d’un patrimoni; ja sigui perquè es vol la llibertat de disposar-ne, perquè les persones que ostenten aquests drets no s’acaben d’entendre o perquè els diners es volen en plena propietat.

Un consell per partir l’herència

Una de les altres qüestions tractades a l’OpinaCat va ser la partició de l’herència. Per evitar conflictes, aquesta s’hauria de fer al testament a través de l’ordenació de llegats, és a dir, que en la mesura del possible es digui què es deixa a qui, sense compartir propietats.

I és que quan no consta així al testament, o bé quan no hi ha testament, partir l’herència pot ser complicat si els hereus no es posen d’acord amb el valor del patrimoni, amb els lots o repartiments d’aquest patrimoni… En aquest cas, la negociació serà necessària i si no dona fruits, l’última solució serà el Jutjat.