Abans de respondre la pregunta que titula aquest article, repassarem què és el dret de llegítima. Entenem per llegítima la part de l’herència que no es pot disposar lliurement en testament, sinó que per llei recau als familiars en línia recta i consanguínia del difunt. A Catalunya, la llegítima és una quarta part de l’herència, a repartir entre els diferents legitimaris.

Per saber quin és aquest 25% de l’herència, es computen els béns deixats a l’herència i els béns donats en els últims anys de vida. Per altra banda, cal dir que la llegítima es pot reclamar en un termini de 10 anys, si bé està en tràmit d’aprovació parlamentària la modificació de la llei amb l’escurçament del termini de reclamació de la llegítima a 4 anys.

Dit això, qui té dret a reclamar la llegítima? L’advocada Núria Roma, directora del nostre Departament de Negociació, us explica a qui correspon la llegítima a la nova entrega de les FAQ sobre dret successori:

Com ens clarifica el vídeo, en general la llegítima correspon als fills del causant. No obstant això, es pot donar el cas que aquests fills hagin premort, és a dir, hagin traspassat abans que el testador (la persona que ha fet testament). Aleshores, tindran dret a la llegítima els seus nets.

I què passa si el testador no té descendència? Doncs bé, com diu Núria Roma al vídeo: “la llegítima puja cap amunt”, és a dir, els legitimaris seran els seus progenitors.