La directora de Gabarró Advocats -Herències-, Meritxell Gabarró, ha tornat al programa de 8TV OpinaCat, pel qual vam rebre nombroses felicitacions. En aquesta ocasió, la temàtica eren els desheretaments dels fills, si bé van ser moltes altres les qüestions successòries que també s’hi van tractar.

Durant la seva aparició al programa, Gabarró no només va respondre dubtes sobre dret hereditari, també va deixar l’anècdota de fer un “testament en directe” a un dels col·laboradors per il·lustrar-ne la senzillesa. En aquest post, resumim algunes dades que va donar sobre les herències, probablement poc conegudes pel públic general.

Sobre desheretar els fills

“El fet de desheretar un fill vol dir que ni tan sols li deixes la llegítima”, va recordar Gabarró. “Això s’ha de fer davant de notari, a través d’un testament en què deixes per escrit que desheretes el teu fill”. Gabarró va afegir que cal mencionar la causa, la qual ha de ser delictiva o bé el fet de no tenir relació amb aquell descendent i que això sigui culpa exclusiva d’ell. Com ja us vam explicar, s’està preparant una reforma per la qual la legislació dels desheretaments pot canviar substancialment.

Sobre qui hereta si no hi ha fills

“Quan una persona, jove o no, falta sense fer testament, sense tenir fills i sense estar casada o amb parella, llavors l’herència puja cap dalt, als pares. Si no hi ha pares, aleshores salta als germans i si no hi hagués germans, als nebots. A partir del quart grau, que serien els cosins germans, qui hereta és la Generalitat de Catalunya”.

Sobre drets successoris vivint en parella

“Recordem que a Catalunya ja tenim drets successoris quan fa dos anys que convivim maritalment, que és un termini molt curt. No cal que ens hàgim casat ni haver fet cap paper, però sí que siguem parella”.

Sobre la validesa del testament

“Al testament hi pot dir que un hereu ja ha rebut béns suficients per cobrir la seva llegítima, però si no és veritat, aquesta manifestació no té cap mena de validesa. Ara bé, si el progenitor li va regalar un pis o li va donar els diners per adquirir-lo, això és una donació imputable. Què significa? Que el dia de demà aquest es restarà de la llegítima”.

Sobre la naturalesa ‘canviant’ del testament

“Si canvia la voluntat, hem de canviar el testament. Per això són tan barats. Un dels motius pels quals fer testament costa uns 50€ de notaria amb IVA inclòs és perquè puguem canviar-lo. Perquè no es pot privar a les persones de poder fer tants testaments com vulguin”.