“Què fer en cas de mort d’un familiar: set punts a tenir en compte a l’hora dels tràmits”. Així es titula l’article que ha elaborat la periodista Irene Vaqué Reig per al portal 324.cat de Televisió de Catalunya a partir d’una entrevista amb Meritxell Gabarró, advocada especialista en dret successori i directora de Gabarró Advocats -Herències-.

Estem molt orgullosos d’haver aportat els nostres coneixements en aquest didàctic, pràctic i extens article, així com del fet que hagi estat a la llista dels més llegits. Tot seguit us en fem cinc cèntims (el contingut sencer es pot trobar en aquest enllaç).

L’article comença amb el certificat de defunció, que és el primer document necessari per iniciar qualsevol tràmit per rebre l’herència. S’obté mitjançant la sol·licitud presencial o telemàtica al Registre Civil de la localitat on hagi tingut lloc la defunció.

El següent pas per tramitar una herència és obtenir el certificat d’últimes voluntats per saber si hi ha testament fet i a quin notari. Aquesta petició no es pot fer fins transcorreguts 15 dies hàbils després de la defunció. Si hi ha testament, se’n necessitarà la còpia autèntica, que s’ha de sol·licitar a la notaria on consta que es va atorgar el testament, aportant els dos documents anteriors. Triguen aproximadament una setmana.

Un cop tenim aquests tres tràmits fets, anirem al banc per demanar els certificats de saldo en data de la defunció, així sabrem quin patrimoni i quins deutes s’hereten. També és recomanable tenir les escriptures dels béns immobles ​​i, si no es tenen, demanar-les ​​al Registre de la Propietat.

Pot passar que no s’hagi fet testament. Aleshores, caldrà anar al notari i la llei determinarà qui són els hereus. En general, els hereus són els fills però, si no hi ha descendència, en qui recau l’herència? Us ho explicàvem al nostre últim post.

Acceptada l’herència, cal fer el pagament de l’impost de successions i, si s’han heretat immobles, de l’impost de plusvàlua municipal.

I, finalment, tramitar els canvis de nom dels immobles al Registre de la Propietat i dels actius financers a les entitats bancàries.