Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Per a poder acceptar l’herència cal comptar amb la sol·licitud i l’obtenció dels següents documents:

  • Certificat de defunció, expedit pel Registre Civil de la localitat on s’ha produït la defunció.
  • Certificat d’últimes voluntats, expedit pel Registre General d’Actes d’Últimes Voluntats, on hi constarà si el causant va atorgar testament.
  • Certificat d’assegurances de vida, expedit per registre citat a l’apartat anterior.
  • Còpia autèntica del testament, en cas d’haver-n’hi. S’haurà de sol·licitar al notari que va autoritzar el testament o al que en tingui el protocol (notari o Col·legi de Notaris).
  • Certificats de saldo i posicions a data de la defunció emès per les entitats bancàries on el causant hi tingués actius financers i/o deutes.
  • Notes simples dels Registres de la Propietat, en cas que el causant fos titular de béns immobles.

A Gabarró Advocats -Herències- l’assessorem i li proporcionem els documents necessaris per a acceptar l’herència.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres