Sabies que a banda dels testaments, també existeix la possibilitat de fer un pacte successori? Quin dels dos et convé més? La Meritxell Gabarró, directora del nostre despatx d’advocats especialistes en herències, ens ajuda a decidir-nos en aquesta primera entrega de la secció de preguntes freqüents en format vídeo.

Des de Gabarró Advocats -Herències-, definim els pactes successoris com testaments blindats: recullen voluntats successòries com els testaments i no es poden modificar (a no ser que la modificació la signin totes les persones que van pactar-lo).

Amb l’exemple del vídeo queda molt clar. Una noia viu al pis de la seva mare i vol fer-hi obres. N’assumeix els costos però vol assegurar-se que, en un futur, aquell habitatge serà per a ella. De manera que la mare proposa que ambdues signin un pacte successori pel qual es compromet a no modificar el testament el dia de demà (cosa que, com hem dit, tampoc serviria sense la firma de la filla), ni a vendre o hipotecar el pis.

L’alternativa és que la mare li faci donació del pis en vida, però hi poden haver dos obstacles: que la mare no vulgui desprendre’s del patrimoni en vida i/o que existeixi un guany patrimonial notable que comporti una tributació desmesurada en l’impost de la renda que, en cas de rebre-ho per herència, no es pagaria.

Els pactes successoris tenen una vessant positiva i una que podria arribar a ser negativa, segons com es miri. Per una banda, ens donen avantatges, com per exemple que ara no és necessari fer el canvi de nom o moviment de papers. Però, per l’altra, cal tenir en compte que no es podran modificar i, per tant, cal reflexionar molt bé si s’ha d’atorgar o no aquest pacte successori.

Des del nostre despatx, situat a Barcelona, a Gabarró Advocats –Herènciesus ajudem a valorar si, segons el vostre cas concret, és interessant optar per aquest “testament blindat”.