Pactes successoris

Quan es vol blindar el testament

Els pactes successoris s’assimilen als testaments perquè recullen voluntats per quan no hi siguem.

Constitueixen la solució quan s’està convençut que no s’alterarà la voluntat disposada al pacte successori, atès que únicament es podran modificar si signen totes les persones que el van atorgar.

El blindatge que proporcionen té una doble vessant -llums i ombres- i en cada cas caldrà valorar si és o no aconsellable d’emprar-los, ja sigui per deixar tot el patrimoni o algun/s béns concrets.

A Gabarró Advocats -Herències-  escoltem la seva voluntat i situació en concret i valorem la viabilitat o no d’atorgar un pacte successori.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres