Gestió del patrimoni heretat

El patrimoni heretat cal gestionar-lo adequadament

Si per qualsevol motiu el patrimoni que s’hereta es vol vendre, arrendar o optimitzar-ne el rendiment, a Gabarró Advocats -Herències- li proporcionem una àmplia xarxa de col·laboradors de la nostra confiança per aconseguir el seu objectiu. 

En cas que vostè disposi de comprador o arrendatari, a Gabarró Advocats -Herències- l’assessorem, li redactem i/o supervisem qualsevol tipologia de contracte que pretengui subscriure per tal de garantir-li la major seguretat jurídica.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres