Adjudicació de l’herència, de prellegats i de llegats

Decidir vers l’adjudicació del patrimoni hereditari és el segon estadi

La pràctica habitual és que la pròpia escriptura d’herència (o el document privat en casos específics) inclogui tant l’acceptació de l’herència com l’adjudicació dels béns, ja sigui per via de la institució d’hereu, de prellegats i de llegats.

Quan el testador hagi previst tot el seu patrimoni amb prellegats o llegats independents a favor de determinades persones, l’adjudicació dels béns hauria de ser senzilla.

Inclús quan les adjudicacions són consensuades pels hereus o previstes al testament, és aconsellable valorar el destí dels béns a heretar a curt i mig termini, per tal de determinar la viabilitat de renúncies o compensacions, amb l’objectiu de minimitzar tant l’impacte fiscal com les possibles controvèrsies pel manteniment dels indivisos (copropietats).

Ara bé, quan no hi ha testament o el testador va disposar tots els seus béns en una única clàusula –que nosaltres no aconsellem- “nomeno hereus de tots els meus béns als meus fills per parts iguals”, és necessària la concurrència de tots els hereus per repartir els béns de l’herència i, sovint, el procés d’adjudicació dels béns és més complex. 

Per aquest motiu en molts casos cal la intervenció d’un professional expert en la matèria per assolir l’acord en el repartiment dels béns hereditaris, conjugant la intermediació entre les parts i l’estudi de la fiscalitat.

A Gabarró Advocats -Herències- l’assessorem, li exposem les opcions d’adjudicació a nivell civil i fiscal i, si s’escau, negociem per tal de defensar els seus interessos en l’herència.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres