Documents notarials preventius

Les escriptures de poders preventius i nomenament de tutor poden suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

En vida de les persones cal prevenir determinades situacions no desitjades però que poden esdevenir una realitat. 

L’objectiu és facilitar la burocràcia d’aquells qui hauran de gestionar i administrar el patrimoni d’una persona que tingui deteriorada o hagi perdut la seva capacitat a causa d’una malaltia cognitiva (Alzheimer, demències, etc.).

I la solució són determinats documents notarials que en la majoria dels casos evitaran haver d’iniciar un procediment judicial de modificació de la capacitat (les anomenades incapacitacions). 

Ens referim a les escriptures d’ Autotutela o Nomenament de Tutor i de Poders especials o generals.  

Si bé aparentment són escriptures models o estàndards, la realitat és que hi ha moltes qüestions a personalitzar per tal de trobar l’encaix exacte del que cada persona vol i pretén.

Finalment, cada vegada ens és més demandada l’escriptura de Testament vital o de Voluntats Anticipades, amb l’objectiu de designar un representant com a interlocutor amb l’equip mèdic, que decideixi no perllongar la vida a través de mitjans artificials.

A Gabarró Advocats -Herències-  l’assessorem respecte la necessitat o no que atorgui determinats documents preventius, els redactem i adaptem a les seves necessitats i voluntats i l’assistim a l’atorgament a la notaria.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres