Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Quan és inevitable haver d’anar al Jutjat per a incapacitar els nostres

Malgrat que les incapacitacions no estan regulades expressament en matèria de Dret de successions, l’allargament de l’esperança de vida de les persones i les malalties cognitives degeneratives tipus, Alzheimer, demències, etc. i no haver-ho pogut planificar o prevenir, fa que en determinats casos sigui necessari instar un Procediment judicial de modificació de la capacitat, les anomenades incapacitacions.

Dos són els eixos d’aquests tipus de demandes: 

  • El reconeixement de la pèrdua de la capacitat
  • El nomenament de tutor/a

A Gabarró Advocats -Herències- l’assessorem i el defensem en el procediment judicial de modificació de la capacitat, ja sigui la persona demandada, ja sigui qui vol ser nomenat tutor.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres