Divisió judicial de l’herència

Si els hereus no arriben a un acord en les adjudicacions dels béns que conformen l’herència serà necessari sol·licitar l’auxili judicial i interposar un procediment judicial de divisió judicial de l’herència. En síntesi, és un procediment en el que els pèrits judicials valoraran els béns hereditaris i el comptador partidor nomenat s’encarregarà de formar lots concrets de béns
concrets i adjudicar-los a cada cohereu segons la seva quota hereditària.

Tant en la pròpia demanda de divisió judicial de l’herència com per la via de la Jurisdicció Voluntària es pot sol·licitar el nomenament d’administrador judicial, així com altres mesures per a la protecció de l’herència jacent, és a dir, quan encara no ha estat acceptada per cap
hereu i existeix un risc real que el patrimoni hereditari es desmereixi si no està degudament administrat.

El Departament de Processal de Gabarró Advocats –Herències- analitza la necessitat d’interposar una demanda de divisió judicial de l’herència i defensa davant els Tribunals els drets dels hereus que representa.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres