Acció en exercici de la declaració d’ineficàcia de desheretament injust

Si bé la llegítima catalana és un dret per imperatiu legal, en determinats casos taxats per la Llei, el testador pot desheretar als seus legitimaris (pares que deshereten els seus fills i/o néts o fills que deshereten els seus pares). 

Quan el legitimari desheretat consideri que ha estat injustament desheretat, podrà interposar una demanda judicial de desheretament injust, però recaurà sobre l’hereu la càrrega de provar la validesa del desheretament.

L’acció per interposar aquesta demanda judicial caduca als quatre anys de la defunció del causant.

El Departament de Processal de Gabarró Advocats -Herències– analitza la viabilitat d’èxit d’una demanda de determinació d’un desheretament injust i defensa davant els Tribunals els legitimaris que consideren que han estat injustament desheretats i, també, defensa els hereus que són demandats i que han de provar que es compleixen els requisits per mantenir el desheretament d’un legitimari.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres