Acció de reclamació de la quarta falcídia

Llevat que el causant ho hagi prohibit, l’hereu té dret a rebre –com a mínim- una quarta part de l’actiu hereditari líquid. Per això, si al testament s’han ordenat tants llegats que no li deixen lliure aquesta part, aquests llegats es poden reduir. 

Per tal de poder exercitar aquest dret, l’hereu ha d’haver pres un inventari en un determinat temps i forma.

Si pel contrari, aquell hereu que pretén reduir un llegat de forma errònia, ja sigui perquè no ha realitzat bé els càlculs o perquè no ha complert els requisits establerts legalment, el legatari pot fer valer els seus drets i defensar la no reducció del seu llegat.

El Departament de Processal de Gabarró Advocats -Herències- calcula la quarta falcídia i si s’hi té dret, defensa els drets de l’hereu davant els Tribunals i, també, defensa els drets d’aquells legataris que són demandats i que no han de veure reduïts els seus llegats.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres