Acció de petició d’entrega d’herència

L’hereu té acció per reclamar a aquell que posseeix tots o alguns béns de l’herència que li entregui perquè n’és l’hereu.

Malgrat que sembla obvi que aquests béns s’han de retornar a l’hereu, la llei preveu l’adquisició de béns per via de la usucapió, és a dir, que sense tenir cap títol, s’hagi posseït aquell bé o béns durant un temps llarg determinat legalment, de forma ininterrompuda i pacífica.

El Departament de Processal de Gabarró Advocats -Herències- defensa davant els Tribunals l’hereu que reclama que li siguin entregats béns de l’herència i, també, els posseïdors de béns que consideren que són seus i que, per tant, no han de retornar a cap hereu.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres