Divisió de la cosa comú

En determinats casos la via judicial pot ser l’única via per a la resolució d’un conflicte hereditari.

Quan els hereus o legataris ja han acceptat l’herència i, pel motiu que sigui, comparteixen la titularitat d’un o més béns immobles –urbans o rústics-, l’entesa no sempre és possible, sobretot quan les necessitats o els interessos dels diferents propietaris no coincideixen.

O quan un dels hereus resideix a l’habitatge que només una part indivisa és de la seva titularitat, no paga cap renda i la resta de propietaris no volen seguir consentint aquesta situació que representa tenir una propietat de la que no se’n treuen cap rendiment ni profit i, sovint, els acaba costant diners per haver de pagar l’IBI, la Comunitat de Propietaris, etc. i,  a més, quan se l’interpel·la perquè els compri la seva part i, si no pot, que es vengui a un tercer, la resposta és negativa o, directament, no respon.

En aquests casos -i sempre que prèviament s’hagin exhaurit totes les vies de negociació-, la solució només es troba als Tribunals, interposant una demanda que s’anomena de divisió de la cosa comú, amb la pretensió de forçar la venda a un tercer. En última instància, si això últim no fos possible, l’immoble sortiria a subhasta pública, si bé al despatx tenim experiència suficient per afirmar que aquell qui veu que hi pot perdre molt, passa a tenir una posició activa i, aleshores sí, accedeix a la venda a un tercer.

El Departament de Processal de Gabarró Advocats –Herències- defensa davant dels Tribunals tant els drets dels copropietaris que pretenen la divisió de la cosa comú, com els del demandat que ha de prendre una posició activa i necessita obtenir-ne el millor resultat.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres