Recursos contra reclamacions de liquidacions complementàries de l’impost de successions

Abans de pagar és recomanable estudiar la viabilitat de la reclamació tributària.

L’Agència Tributària de Catalunya té la potestat d’efectuar liquidacions complementàries de l’impost de successions als contribuents que han presentat les seves autoliquidacions.

Previ al seu abonament, és recomanable sotmetre-les a estudi i revisió des d’un punt de vista jurídic.

A Gabarró Advocats -Herències- comptem amb un departament fiscal especialitzat en l’impost de successions i l’assessorem, estudiem la viabilitat de la reclamació tributària de l’impost de successions, presentem els recursos que corresponguessin i, si s’escau, davant del Tribunal Econòmic Administratiu.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres